Aqua Robur Technologies

 

Aqua Robur Technologies erbjuder en helt ny typ av sensorplattform för övervakning av det kommunala VA-ledningsnätet. Plattformen är unik på det sättet att den strömförsörjer sig själv genom vattenflödet och behöver alltså ingen extern strömförsörjning. Med hjälp av Aqua Roburs system kan fler parametrar och platser övervakas i ledningsnätet med en helt ny nivå av flexibilitet där sensorer kan placeras där dom gör som mest nytta. Informationen kommuniceras trådlöst med ett par minuters mellanrum via IoT-protokollet LoRaWAN™ och kan visualiseras via Aqua Roburs dashboard eller skickas vidare till andra plattformar.

Niklas Johansson
Phone. +46(0)70 97 246 69
E-mail: niklas.johansson@aquarobur.com


Aqua Robur Technologies AB
Holtermansgatan 1B
SE – 411 29 Göteborg
Web
Web: www.aquarobur.se